تبلیغات
هنرستان کاردانش علامه حلی - طراحی داخلی(گروه معماری )هنرستان کاردانش علامه حلی


Pطراحی داخلی(گروه معماری )

 برای آنكه خانه خود را دلنشین تر نمائید  

برای آنكه خانه خود را دلنشین تر نمائید

طراحی داخلـــی ,

1. عكس های‌ خانوادگی‌ خود را درآلبوم ها انباشته‌ نكنید. از یك‌ قاب ‌عکس بزرگ‌ خالی‌ یا یک آیینه‌ استفاده‌ كنیدو تعدادی‌ از آنها را با سنجاق‌ به‌ قاب‌ وصل‌ نمایید.
2.
قفسه‌های‌ كتاب‌ فقط‌ برای‌ كتاب ها نیستند! بلكه‌ می‌ توانیم آنهارا با هر شی دیگری‌ كه‌ دوست‌ داریم، به خصوص‌ ظروف‌ سفالی‌ و چوبی‌ تزیین ‌كنیم .
3.
از پارچه‌های‌ رنگی‌ ندوخته‌ و بلند ، یا روسری‌به‌ جای‌ پرده‌ استفاده‌ نمایید و آنها را بر روی‌ میله‌ بیندازید.
4.
یك‌ جام‌ ورزشی‌ یا یك‌ یخدان، می ‌تواند كار یك‌گلدان‌ را برای‌ شما انجام‌ دهد.
5.
یك‌ چهار پایه‌چوبی‌ قدیمی‌ را می‌ توانیم كنار مبل‌ نشیمن‌ برای‌ گذاشتن‌ كتاب هایی‌ كه‌ می‌خوانیم ، قرار دهیم.
هر خانه‌ ای‌ را می ‌توان‌ باتزیین‌ صحیحِ‌ مبلمان‌ ، گرم‌ و زیبا كرد جایی‌ كه‌ بتوان‌ با غرور آن را خانهنامید...

1. عكس های‌ خانوادگی‌ خود را درآلبوم ها انباشته‌ نكنید. از یك‌ قاب ‌عکس بزرگ‌ خالی‌ یا یک آیینه‌ استفاده‌ كنیدو تعدادی‌ از آنها را با سنجاق‌ به‌ قاب‌ وصل‌ نمایید.
2.
قفسه‌های‌ كتاب‌ فقط‌ برای‌ كتاب ها نیستند! بلكه‌ می‌ توانیم آنهارا با هر شی دیگری‌ كه‌ دوست‌ داریم، به خصوص‌ ظروف‌ سفالی‌ و چوبی‌ تزیین ‌كنیم .
3.
از پارچه‌های‌ رنگی‌ ندوخته‌ و بلند ، یا روسری‌به‌ جای‌ پرده‌ استفاده‌ نمایید و آنها را بر روی‌ میله‌ بیندازید.
4.
یك‌ جام‌ ورزشی‌ یا یك‌ یخدان، می ‌تواند كار یك‌گلدان‌ را برای‌ شما انجام‌ دهد.
5.
یك‌ چهار پایه‌چوبی‌ قدیمی‌ را می‌ توانیم كنار مبل‌ نشیمن‌ برای‌ گذاشتن‌ كتاب هایی‌ كه‌ می‌خوانیم ، قرار دهیم.
هر خانه‌ ای‌ را می ‌توان‌ باتزیین‌ صحیحِ‌ مبلمان‌ ، گرم‌ و زیبا كرد جایی‌ كه‌ بتوان‌ با غرور آن را خانهنامید.

اتاقنشیمن‌

6 . اسباب‌ و وسایل‌ اتاق‌ نشیمن‌خود را در فاصله‌ های‌ نزدیك‌ به‌ هم‌ قرار دهید تا صمیمی ‌تر جلوه‌ كند.
7.
گاهی‌ می ‌توان‌ از پارچه‌هایی‌ كه‌ در منزل‌ است‌به‌ جای‌ روكش‌ مبل‌ راحتی‌ استفاده‌ كرد تا تغییری‌ در نمای‌ آن‌ داده‌ شود. كافی‌است‌ آن‌ را روی‌ مبل‌ پهن‌ كنید و گوشه‌ های‌ آن‌ را لابه‌لای‌ درزها فرو برید.
8 .
می ‌توانید تعدادی‌ شمع ‌ در اشكال ‌مختلف‌ راجمع ‌آوری‌ كنید و كنار پنجره‌ قرار دهید.
9 .
می‌توانید روی‌ یك‌ تاقچه‌ را پر از مجسمه‌ های‌ كوچولوی‌ زیبا یا بشقاب‌های‌ قدیمی‌كنید.

نورصحیح‌

10 . دقت‌ كنید پرده‌ها در صورت‌لزوم‌ به‌ گونه‌ای‌ انتخاب‌ شوند كه‌ قابلیت‌ ورود نور به‌ اتاق‌ را دارا باشند.
11 .
می‌توان‌ پایهِ چراغ‌ رومیزی‌ را هر از گاهی ‌باتغییر رنگ ، نو و جدید ساخت.
12 .
از روبان ، پارچه‌یا تور می‌ توانید برای‌ تغییر مدل ‌كلاهك چراغ‌ رومیزی‌ استفاده‌ كنید.
13 .
از كلاهك‌هایی‌ استفاده‌ نمایید كه‌ در پایین‌عرض‌ زیادتری‌ دارند، تا نور به‌ طرف‌ پایین‌ بیشتر تابانده‌ شود و فضایی‌ گرم‌ ولطیف‌ ایجاد گردد.
14 .
می ‌توانید با چسباندن‌كاغذهای طرح و نقش‌ ‌دار روی‌ كلاهك ، فضایی‌ متفاوت‌ خلق‌ كنید.

پرده‌ها

15 . میله‌ پرده‌های‌ كهنه‌ وقدیمی‌ را می ‌توان‌ با اسپری‌ طلایی‌ و نقره ‌ای‌ دوباره‌ رنگ ‌زد.
16 .
می‌ توان‌ از روبان های‌ ساده‌ همراه‌ پارچه‌هاو تورهای‌ رنگی‌ جهت‌ جمع‌ آوری‌ پرده‌ استفاده‌ نمود.
17 .
می‌ توان‌ از یک شاخه درشت خیلی‌ ساده ، به‌ عنوان‌ میله‌ پرده‌استفاده‌ كرد.
18 .
استفاده‌ از چندین‌ تخته‌پرده‌می‌ تواند ، شكل‌ اتاق‌را دگرگون‌ سازد،والانها یاآویزهای‌ سادهِ پارچه‌ ای‌ به‌ این‌ امر كمك‌ می‌ كند.
19 .
پارچه‌ های‌ ساده‌ را می‌ توان‌ با نوارهایی‌ از پارچه‌های ‌رنگی‌به‌ پرده‌هایی‌ زیبا تبدیل‌ كرد.

بالشتك ها

20 . به عنوان‌ یك‌ تغییر كوچک،می‌ توانید با دامن هایی‌ كه‌ دیگر استفاده‌ ندارد، بالشتك ها و كوسن ها را روکشکنید.
21 .
چند عدد كوسن‌ را پایین‌ مبل‌ روی‌ فرش‌قرار دهید تا هنگام‌ خستگی‌ به‌ آن‌ لم‌ دهید.
22 .
بالشتك‌ اتاق‌ خود را می‌ توانید ، با تكه ‌دوزی‌ یا برودری‌ كه‌ به‌ شكل‌ اسم‌فرزندتان‌ باشد، زیبا سازید.

رومیزی‌

23 . یك‌ تكه ‌دوزی‌ زیبا می‌تواند روكشی‌ خوب‌ برای‌ میز كنار مبل‌ باشد. به‌ علاوه‌ آنچه‌ را كه‌ در زیر آن‌می‌ گذارید ، مخفی‌ می‌ كند.
24 .
تكه‌ پارچه‌های‌كوچك‌ را می‌ توان‌ به‌ عنوان‌ وسط‌ میزی‌ استفاده‌ كرد.
25 .
میز وسط‌ اتاق‌ را با یكی‌ از روسری های ‌بزرگ‌ و پر از رنگ‌ خودآرایش‌ دهید.
26 .
گاهی‌ می ‌توان‌میوه‌هارا به‌ این‌ گونه‌ نیز چید.
27.
جایی‌ برای‌میزتحریرندارید؟ یك‌ قطعه‌ چوب‌ مثلث‌ شكل‌ را به‌ كنج‌دیوار متصل‌ كنید، یك‌ صندلی‌ جلوی‌ آن‌ بگذارید. حالا یك‌ میز تحریر دارید.
28 .
گوشه‌ ای‌ از اتاق‌ را از كف‌ تا سقف، قفسه‌بزنید. حالا فضای‌ زیادی‌ برای‌ كتاب ها و تزیین‌ دارید.
29 .
از خرید مبلمان‌ بزرگ ، سنگین‌ و تیره‌ رنگ‌ خودداری‌ كنید. مبلمان‌ چوبی‌ روشن‌ و سبك‌ مطمئناً بهتر و زیباتر است.

30. یك‌تابلوی‌ بزرگ‌ دراتاق ‌نشیمن‌بسیار زیباتر از چندین‌ تابلوی‌كوچك‌ است.
31 .
از بافت‌ پارچه‌ های‌ مختلف‌ برای‌ایجاد فضای‌ روشن‌ و سبك‌ و راحت‌ بهتر می ‌توان‌ استفاده‌ كرد تا از رنگ‌ آنها.
32 .
از كمدهایی‌ استفاده‌ كنید كه‌ تعداد كشوی‌ زیاددارند. فضای‌ كشوها را هم‌ می‌ توانید تقسیم‌ كنید.
33 .
گاهی‌ یك‌ مبل‌ راحتی‌ با طرح‌ متفاوت‌ در گوشه ‌ای‌ از اتاق‌ می‌تواند نقطه‌ دنجی‌ برای‌ شما باشد.
34 .
هنگام‌ خریدتختخواب‌سعی‌ كنید، آن‌ را به‌گونه ‌ای‌ انتخاب‌ كنید كه‌ در زیر، كشو و فضای‌ اضافی‌ داشته‌ باشد.
35 .
شاید بتوان‌ برای‌ میزهای‌ قدیمی‌ خانه، كشوساخت.
36 .
اگر جایی‌ برای‌ میز كنار تخت‌ ندارید،چراغ‌ مطالعه‌ را می‌ توانید به‌ گونه ‌ای‌ انتخاب‌ كنید كه‌ روی‌ دیوار قرارگرفته‌ و محكم‌ شود.

گوناگون‌

37 . بالای‌ تختخواب، بر روی‌ دیوار،قرار دادن‌قابهای‌ كوچك‌ عكس‌یا نقاشی‌ زیباست.
38 .
می ‌توانید یك‌ سینی‌نقره‌ای‌ را روی‌ میز كنار تخت‌ به‌ عنوان‌ رومیزی‌ قرار دهید.
39 .
یك‌ شجره‌ نامه‌ همراه‌ با عكسی‌ از خانواده‌ تهیه‌ كنید و به‌دیوار بزنید.
40 .
یك‌ جعبه‌ با پاكت ‌نامه ، تمبر،چسب، كاغذ و... كنار مبل‌نشیمن‌ قرار دهید تا در وقت‌ بیكاری‌ یادداشت ها یا نامه‌های‌ عقب‌ افتاده‌ را بنویسید.
41 .
الزاماً نبایدوسایل‌تزیینی‌را از بیرون‌خرید، یك‌ مجسمهِ كاغذی‌ یا قاب‌ عكسی‌ كه‌ از حلب‌ خالی‌ روغن‌ درست‌ شده‌ است،نمونه‌های‌ جالبی‌ هستند.

42 . اتاق‌بچه‌هارا با یك‌ ستاره‌ دنباله‌ دار كاغذی‌ تزیین کنید.
43 .
تختخواب ها را با روتختی های‌ رنگی، بافته‌ شده‌و طرح ‌دار زیبا كنید.
44 .
یك‌ چراغ‌ قدیمی، ساعت‌یا مجسمه‌ كه‌ از مادربزرگ‌ به‌ یادگار مانده‌ چهرهِ آشنایی‌ به‌ خانه‌ خواهد داد.
45 .
در یك‌ كاسهِ شیشه ‌ای‌ میوه‌های‌ كاج، دانه‌های‌ گیاهان، گل های‌ خشك‌ و رنگی‌ را مخلوط‌ كنید و در گوشه‌ ای‌ از اتاق‌ یا روی‌میز قرار دهید.
46 .
گلدان های‌ سفالی‌ خود را بانقوش‌ مختلف‌ رنگ ‌آمیزی‌ و تزیین‌ نمایید.
47 .
فضاهای کناری دستشویی و توالت ، محل مناسبی برای نگهداری گیاهان سبز است.
48 .
مخلوط‌ صابون های‌ رنگی‌ و گل ها در شیشه‌های‌خالی‌ سس‌ و مربا، رنگ های‌ زیبایی‌ می‌ سازد.
49 .
یك‌ فرش‌ یا نمد رنگی‌ جلوی‌ در یا زیر میز آشپزخانه‌ بیندازید.
50 .
یك‌روبان‌وپاپیون‌ زیبا زیر قاب‌ عكس، شكل‌ جالبی‌ ایجاد می ‌كند.

انباری‌

51 . جعبه‌ های‌ سیگار، بیسكویت‌ و... جای‌ مناسبی‌ برای‌ جمع‌ آوری‌ چیزهای‌ كوچك‌ و عجیب‌ و غریب‌ است.
52 .
شیشه‌های‌ مربا و سس‌ را دور نیندازید، برچسب‌روی‌ آنها را بكنید و آنها را تمیز نمایید. میخ ها و پیچ ها را درون‌ آن‌ بگذارید.
53 .
جا كم‌ دارید؟تاقچهِكوچك‌ كنار پنجره‌ می ‌تواند جای‌مناسبی‌ برای‌ وسایل‌ باشد.
54 .
سبدها و وسایلی‌ راكه‌ امكان‌ دارد، از سقف‌ آویزان‌ كنید.

آشپزخانه‌ و حمام‌

55 . وسایل‌ زیبایآشپزخانه‌را پنهان‌ نكنید، ظروف‌ و لیوانهایی‌ را كه‌ دوست‌ دارید در سینی‌ چوبی‌ یا فلزی، گوشه‌ای‌ از آشپزخانه‌ قراردهید.
56 .
از قفسه‌ های‌ چوبی‌ یا فلزی‌ بر روی‌دیوار استفاده‌ كنید.
57 .
روی‌ میز آشپزخانه‌ را بادستمال ‌سفره‌های‌ زیباتزیین‌كنید.
58 .
احتیاجات‌ روزمرهِآشپزخانه‌را تا حد امكان‌ درون‌ یك‌ سبدحصیری‌ قرار دهید. هم‌ در دسترس‌ است‌ و هم‌ می‌ تواند زیبا باشد.

59 . شیشهِ اسانس‌ لیمو، پرتقال‌ یاكاج‌ را درون‌حمام‌قرار دهید.
60 .
پنجرهِ حمام‌ را با یك‌ پرده‌ توری‌ كه‌نوارهای‌ تك‌ رنگی‌ داشته‌ باشد تزیین‌ نمایید. دو پرده‌ برای‌ حمام‌ در نظربگیرید: پردهِ زیر پلاستیك‌ و پردهِ رو به‌ رنگ‌ روشن‌ یا سفید باشد.

 

 

نوشته شده در سه شنبه 19 آبان 1388 و 10:58 ب.ظ توسط هنرستان حلی

ویرایش شده در - و -

 نظر ها ()

 

 


V مطالب قبلی